m۝GLJcĻSn^G񌒥xlҡv


ҦKO[KO׾¥D

e: ǰAO@שI _ May 27, 2020 12:34:37:

m۝GLJcĻSn^G񌒥xlҡvKEK׫᪺u愦LAHWuڤdCܯؤU-LlDJQ@PwӵwW}۰dv]26/05^
7.935 visninger•26. maj 2020

331

4

DEL

GEM


۝TV EJ NEWS 򴊼v
103.000 abonnenter
ym@ ⋯ @ש@☕️ ⋯ O@N 🙏
aypal]^ https://www.paypal.me/Percestudio
۝~Gshitao.radio@gmail.com
m۝RadionuZhP4ѭ׵ġvuwGfrxn߼ibr>KappGApple app: https://apple.co/2VhjMv5
Google app: https://bit.ly/37Xj5K2
AGhttps://bit.ly/2Tafl2G
77 kommentarer
Standardprofilbillede
Tilføj en offentlig kommentarK
br>br>for 21 timer siden
HoxejD_񭻴nkXH.ڥOWMeX]rj.

7

Q
Q
for 20 timer siden
xnBzO֥xMTj,nثeۥѥDwkǩ񭻴HDn2300H_ !

3

Lucha
Lucha
for 20 timer siden
ڤ@W̤ѧڥFGWAڱohܤFCCCڟoOaNLGUhA瘶Ĥvp>7

[O@A
[O@A
for 14 timer siden
Ҧ椽ơAI👍AݼsiCPɦA@ӿDwʵOtD`nWDA🙏ܭA¤jaC

2

Y.B KIM
Y.B KIM
for 20 timer siden
WѫO䥫wAg@ѷ@!

3

Lin Chia-Hsien
Lin Chia-Hsien
for 19 timer siden
ȬOжXCBz

2

100 LC
100 LC
for 14 timer siden
ḭH😭

1

Tom L
Tom L
for 17 timer siden
ѷ@OP

3

Wasabi Yamajio
Wasabi Yamajio
for 21 timer siden
VX˺#128170;☕️

2

Ning Li
Ning Li
for 21 timer siden
@~β׺@LTM׌ro۫HC~νۻӽx]ӹAp>
kong Look
kong Look
for 20 timer siden
h~H
E^צbr>HjNͤp
@Ӧ@HΆCp>1

kimmy yip
kimmy yip
for 17 timer siden
p>1

HW
HW
for 17 timer siden
🎬bѤPĥ֤ߦwZHB@|।Ys}a]NUӡu #ZөOH vL̤ɱ`oܰ }󴫷sFF^_^


Nerwugue
Nerwugue
for 15 timer siden
ѷ@I

1

Roger Cheng
Roger Cheng
for 18 timer siden (redigeret)
eܪQ쮷j˰MƨIAsUөĪYyrA]uMFxflҭn񌒬OC񌒲lҤϦӬO1997Ꮹ쭻䪺jHCtzbCϰ{׫Zns]CMJx`@sDϦ@HJx~C

4

`Q
`Q
for 21 timer siden
@!!!!ѩ@!!!!
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

1

Fbr>Fbr>for 21 timer siden
ڏ

1

br>br>for 22 timer siden
F

1

oܮp
oܮp
for 19 timer siden
dbꪺSȬO֡H
for 21 timer siden (redigeret)
ܬhy`xzܬh]xVyAQfܬhb򤤇Bab@_A]xĬs뫶¨NOxQΪuAܤx؀OƤAxUrhAg򤤇SEAFA䌍xe¼D`MBApGiHAHh^xe^w

4

zc p
zc p
for 15 timer siden
ª|Bb^ޥΪvɡOODC{ª|OܦFu¡OOOcFwgYc@aFCҥHnbk߁PڿNүeӥM|kߪ÷ۤvBΥۤv'k߬OڭqC


XiaoTian Liu
XiaoTian Liu
for 2 timer siden
ƥs|ƥAsO#8943;⋯N½@]ɬFANiH⋯⋯1989~]K⋯⋯brNpGNiH옌@]#8943;⋯


Vera Tang
Vera Tang
for 19 timer siden
Hh^p>1

Wasabi Yamajio
Wasabi Yamajio
for 21 timer siden
ܷqؾ❤️❤️❤️🍎🍎🍎

4

2028 J
2028 J
for 8 timer siden
͡A
Щ 䤣Oxbr>HDϴX󞨮ǫ̸ߣmm_ңDbr>ګܳߚgH ߚgAOڤߚg֫͘nsbr>֥ѶkMڂMLatchC

2

̰
̰
for 41 minutter siden
ӥxoHWpϦ@ŨKbxtKnDӪ̤Ψ䪽tɬTrPN]M`^@򥻤


simon shen
simon shen
for 19 timer siden
ܭRŪCڭ̰H@@w|b[NӹзC]oӬ⪺cs]ocӲ`wQPBFDCiOAjӦhQ@XFH̡AǴg[JL@B@CΡB֥H̡AA̤ӦMIC]A̳QWF~LOC@wno}hXA~֦nӡCjMhޭAiHuWΪ̤ƦWhޡC򨣤HߡAuߧƱjHbj^OɤnHcިVaC

2

|
|
for 9 timer siden
srNMA
ۥѥD@rVSW@[ʧBaDA
e̦_@ɤ@ʦhbr>̨Vƥ_ΦۤvPYC


zhongji lee
zhongji lee
for 7 timer siden (redigeret)
xWӧ⤭ʸU޿˦@HhjʸUHC


Oh Bear
Oh Bear
for 20 timer siden
sHZۥL

sh@HW䧮Df

1

Maggie Wong
Maggie Wong
for 21 timer siden
Ʊѩ񭻴

3

Kevin Lin
Kevin Lin
for 17 timer siden
HUݰĤ@BNOMXҦ(Xa)K¼_y.
y:䪺ܤj@O̾aOC^i bc@ɤPG]SI,OO. 䭱j,j@ɤİӫ~, @rRWX.
bUenߧYz.
xsqBָLxm۲z. xRqծ_swUQO]DӥhܦhPGmiǿ. ]NO񥦇MO.
ӦbxShHWsb۷Q, ǤHjsĺMXFEɴs?
HWyT.


qiulong yuefly
qiulong yuefly
for 16 timer siden (redigeret)
ڬOh~7kXӪA{bbFnȡAڷPıA~@ɦ}Sڦh֥ڪͦsWUCsӤJҳ줣A󤣥u@WAͬWM`WUFCڲ{bNOb۾jAoNOҿתffӹꤣܪ{aCOOڲäFcդOˮ`HSUӪHNHJIY覡McդOiܡAMZQӪFcդOjjAUL̪۱iaKAL̵oƪXƨg|ʡHMZdzh@ɪH̪OqH٥ΨAӤOc[ݰDAڬݳoˤUhA@ɴN⦳UA]@w`c@ɡCڬݤ@ɪḪڥXͩMbc@ɪH̦yAM|A{bBҩMxCNO֤C

1

CS
CS
for 21 timer siden (redigeret)
^媺AHdeH!OOO
]ʣ^åykgb2016FAbbߪk|QYAϰeA~Mߦ!

1

Keyboardman Youtube
Keyboardman Youtube
for 17 timer siden
J^tand with youaHƺ߹p>
CS
CS
for 21 timer siden (redigeret)
^g^FW|դhA7~ul!!
ݵȫߎmL


Oh Bear
Oh Bear
for 20 timer siden
_ǡAxosp>x{۱rAHx`p>1

ҦK:[K

W: KX(iﶵ): `UWЫo

D:

e(iﶵ):

URL(iﶵ):
URLD(iﶵ):
Ϲ(iﶵ):ҦKO[KO׾¥D